Algemene informatie

Bedrijven en instellingen maken gebruik van inkoop- en logistieke kennis en dienstverlening wat direct prijsvoordeel, efficiëntie (dus rendement) en tijdwinst oplevert.

 

De deskundigheid en tijd, om de relatie tussen inkoopprocessen en de operationele bedrijfsprocessen optimaal in te vullen, is bij veel bedrijven en instellingen in onvoldoende mate aanwezig.

 

Onderwerpen als concentratie van artikelen en merken, partnerships, merkenbeleid, verpakkingsgrootte, exposure, bypassregelingen en de logistieke processen bepalen steeds meer het inkoopgesprek.

 

De dienstverlening van Best Price Concept biedt kort samengevat:
        * het verzorgen van onderzoek van de inkoop- en logistieke processen;
        * het uitvoeren en coördineren van aanbestedingen en uitbestedingen;
        * het implementeren van inkoop- en logistieke processen;
        * het beheren van inkoop- en logistieke processen;
        * het begeleiden van “make or buy” vraagstukken;
        * het ontwikkelen van (nieuwe) businessmodellen;
        * het verstrekken van advies en informatie.