Make or buy / Out sourcing

Make or buy (zelf koken versus inkoop van gereed product)
In de markt ontstaan steeds meer problemen om productiegoederen tegen marktconforme prijzen en volgens wetgeving te produceren. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: wetgeving en de stijgende loonlasten.

Veel bedrijven stellen zich de vraag: “Hoe moeten wij vanuit strategisch oogpunt onze productieprocessen gaan beheren en beheersen om een werkwijze te verkrijgen welke tot doel heeft de kwaliteit te garanderen en de effectiviteit en efficiëntie te verhogen".

In dit kader is het aan te bevelen onderzoek te doen, op grond van welke argumenten de beslissing “make or buy” kan worden gemaakt.

Out sourcing
Steeds vaker wordt de vraag gesteld: "Moeten we processen uitbesteden of juist in eigen beheer uitvoeren". Best Price Concept kan u de voor- en nadelen inzichtelijk maken op basis waarvan u een onderbouwde beslissing kunt nemen.